K2 ขนมแป้งจี่ - Coconut Pancake
K2 ขนมแป้งจี่ - Coconut Pancake
K2 ขนมแป้งจี่ - Coconut Pancake
K2 ขนมแป้งจี่ - Coconut Pancake
K2 ขนมแป้งจี่ - Coconut Pancake
K2 ขนมแป้งจี่ - Coconut Pancake
K2 ขนมแป้งจี่ - Coconut Pancake
K2 ขนมแป้งจี่ - Coconut Pancake
K2 ขนมแป้งจี่ - Coconut Pancake
K2 ขนมแป้งจี่ - Coconut Pancake
K2 ขนมแป้งจี่ - Coconut Pancake
K2 ขนมแป้งจี่ - Coconut Pancake
K2 ขนมแป้งจี่ - Coconut Pancake
K2 ขนมแป้งจี่ - Coconut Pancake

K2 ขนมแป้งจี่ - Coconut Pancake

Regular price 60.00 ฿
Unit price  per 

ขนมแป้งจี่
ขนาด S จำนวน 6 ชิ้น
ขนาด M จำนวน 10 ชิ้น
ขนาด L จำนวน 15 ชิ้น

Coconut Pancake
Size S 6 Pieces
Size M 10 Pieces
Size L 15 Pieces